Σύλλογος Νερόμυλος

Η πλήρης ονομασία είναι “Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιβολίου Ξυνιάδος «Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ»”. Ιδρύθηκε το έτος 2003 με πρωτοβουλία του Ανδρέα Γ.Κουστούκη και με έδρα το Περιβόλι. Τη νομική μέριμνα για τη σύσταση του Συλλόγου είχε ο Περιβολιώτης δικηγόρος Ιωάννης Γ.Κούτσικας. Τα εγγεγραμμένα μέλη ανέρχονται σε περίπου 250.Σκοποί του Συλλόγου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό, είναι: Η συνεργασία των μελών, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους, η στενότερη και αμεσότερη επαφή, η τόνωση του αισθήματος της αγάπης, της φιλίας και της αλληλεγγύης με εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Η διοργάνωση ποικίλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Η εκτέλεση στο Περιβόλι εξωραϊστικών έργων ή έργων κοινής ωφελείας που αναδεικνύουν την κοινωνική-πολιτιστική κληρονομιά και θρησκευτική ζωή του χωριού. Η ανάδειξη των θρησκευτικών και φυσικών μνημείων, η δενδροφύτευση, η κατασκευή αμφιθεάτρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις, πάρκων-παιδικών χαρών και περιπατητικών μονοπατιών. Η ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου. Η δημιουργία Τράπεζας αίματος. Οι σκοποί επιδιώκεται να επιτευχθούν με την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συνεδρίων, σεμιναρίων, έκδοση εφημερίδας και δημοσιεύσεις. Επίσης, με τη λειτουργία εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης. Τέλος με την πραγματοποίηση εκδρομών, εορτών και άλλων μορφωτικών, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Τα ιδρυτικά μέλη είναι οι Ανδρέας Γ.Κουστούκης, Μαρία Κ.Χανίδου, Βασίλειος Κ.Σωτηρόπουλος, Νικόλαος Γ.Ζαγαζίκης, Βασίλειος Ηλ.Ζαγαζίκης, Γρηγόριος Απ.Σκαλιστήρας, Δημήτριος Χρ.Σοφούρης, Ηλίας Κ.Λιανοπίτης, Χρήστος Απ.Καραγκούνης, Ανδρέας Δ.Ρίζος, Μαίρη Β.Τσιλίκα-Μπαρδώσα, Δημήτριος Κ.Κυριαζής, Κωνσταντίνος Β.Ζαγγουβάς, Παναγιώτης Ιω.Γκελπενής, Ευάγγελος Δ.Μπάμπαλης, Παναγιώτης Κ.Λιάκος, Δημήτριος Κ.Καραμήτρος, Δημήτριος Β.Παπακώστας, Ελένη Β.Τσιλίκα, Ιωάννης Β.Μιχαλόπουλος, Σπυριδούλα Γ.Τσιάκα, Ευάγγελος Αθ.Καμάρας, Σπυρίδων Κ.Μανώλης, Κωνσταντίνος Σπ.Μπαρμπαρούσης, Κωνσταντίνος Β.Καλαθάς, Σταυρούλα Ν.Γκελπενή-Παπακώστα και Ιωάννης Γ.Κούτσικας.

Ορίστηκε Διοικούσα Επιτροπή, την οποία αποτελούσαν οι: Πρόεδρος Ανδρέας Κουστούκης, Αντιπρόεδρος Σπυριδούλα Τσιάκα, Γενική Γραμματέας Μαίρη Μπαρδώσα, Ταμίας Χρήστος Καραγκούνης και Μέλη Παναγιώτης Λιάκος, Σπύρος Μανώλης και Σταυρούλα Γκελπενή-Παπακώστα.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2003, είχε την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Κουστούκης Ανδρέας του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος Μπαρμπάτσης Δημήτριος του Βασιλείου
Γραμματέας Τσιλίκα Μαίρη του Βασιλείου
Ταμίας Καραγκούνης Χρήστος του Αποστόλου
Έφορος Κωστάκου-Μουρίκη Μαρία σύζυγος Σπύρου
Μέλη Λιάκος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Καραγεώργου Βασιλική του Δημητρίου

Ο Σύλλογος είχε διάφορες δραστηριότητες, από τις οποίες οι κυριότερες είναι:

  1. Έκδοση ομότιτλης τριμηνιαίας εφημερίδας με ποικίλα θέματα και ύλη. Αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα επικοινωνίας και ενημέρωσης των απανταχού Περιβολιωτών. Από το 2004 έως το 2007, οπότε η έκδοση διακόπηκε για οικονομικούς λόγους, κυκλοφόρησαν 15 φύλλα.
  2. Οργάνωση συνεστιάσεων-χορών σε Αθήνα και Λαμία.
  3. Οργάνωση της Ημέρας Αγάπης τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα στο Περιβόλι.
  4. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά μήνα Αύγουστο στο Περιβόλι.
  5. Οργάνωση Ημερίδων Προληπτικής Ιατρικής στο Περιβόλι με την αρωγή του Περιβολιώτη καρδιολόγου γιατρού Βασίλη Γ.Ζάχου και τη συμμετοχή γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (ορθοπεδικού, παιδιάτρου, παθολόγου και οφθαλμιάτρου).
  6. Δημιουργία αρχείου φωτογραφιών.
  7. Προμήθεια δύο Η/Υ για χρήση των μελών.
  8. Δενδροφύτευση.

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων