Σήμερα, που ο συνολικός πληθυσμός του χωριού, αλλά και ο μαθητικός πληθυσμός, έχει μειωθεί σημαντικά δεν λειτουργεί καμία σχολική μονάδα. Ωστόσο παλιότερα λειτούργησε Δημοτικό Σχολείο με μεγάλο αριθμό μαθητών (κάποια χρόνια έφτασε και ξεπέρασε τους 150 μαθητές). Επίσης λειτούργησε Νηπιαγωγείο, καθώς και Νυκτερινή Σχολή για ένα σχολικό έτος (1954-55).