Νυχτερινή Σχολή

Κατά το σχολικό έτος 1954-55 λειτούργησε στο Περιβόλι και νυχτερινή σχολή. Ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη ήταν:

Α΄  7, Β΄ 5, Ε΄ 28 και ΣΤ΄ 11.

Σύνολο 51 μαθητές ηλικίας 15 έως 20 ετών.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων