Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Νίκης συζύγου Ιωάννη Γκελπενή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Ηλία Δ.Ζιαγκοβά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μιχαήλ Χαχαλά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Νικολάου Ι.Τσώμου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Δημητρίου (Τάκη) Γ.Σύρου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Αναστασίας Γ.Σβούκα-Μπαγλαντζή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Βασιλικής (Κούλας)  συζύγου Θωμά Ζιάκα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Αθανασίου Κ.Καντζά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Ηλία Δ.Ζιαγκοβά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 τελέστηκε το εξαμηνιαίο μνημόσυνο του Βασιλείου Χρ.Δάβαλου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Σταματίας Βασ.Μπαρμπάτση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Καλλιρρόης Ιω.Πάνου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Ανθής Γ.Τσώνη, συζύγου Γεωργίου Σπουρνιά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρυρράχης.

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Μιχαήλ Στ.Χαχαλά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Δημητρίου Γ.Σύρου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Αγορής Κ.Κυριαζή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Αθηνάς Δ.Μπάμπαλη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Σπ.Μανώλη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Βασιλικής (Κούλας)  Θωμά Ζιάκα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Ευαγγέλου Δ.Μπάμπαλη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Αθανασίου Κ.Καντζά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Νικολάου Αθαν.Μανώλη στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παγκρατίου Λαμίας.

Το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Σπύρου Ιω.Σωτηρόπουλου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της  Ευαγγελίας Χρ.Ντουράκη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Σταματίας Βασ.Μπαρμπάτση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Καλλιρρόης Ιω.Πάνου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.