Μνημόσυνα 2022

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Κωνσταντίνου Ανδρ.Καμάρα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Κωνσταντίνου (Τάκη) Δ.Καρκάνη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 22 Μαίου 2022 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Κωνσταντίνου Σπ.Μπαρμπαρούση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 15 Μαίου 2022 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Γεωργίου Ιω.Πάνου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 8 Μαίου 2022 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Βασιλικής (Κούλας) Παναγ.Ντουράκη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Χρίστου Β.Γκελπινή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Δημητρίου Κ.Ρίζου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Κωνσταντίας Μαλάμου-Ντζιανή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων