Μνημόσυνα 2021

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Τηλέμαχου Δ.Τσιλίκα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Ελένης Κ.Τσώνη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Δημητρίου Κ.Λιάκου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Ελένης Ευαγγ.Σπυράκη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Την Κυριακή 16 Μαίου 2021 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Κωνσταντίας Ιω.Μαλάμου-Ντζιανή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου. Το μνημόσυνο τελέστηκε με καθυστέρηση λόγω της πανδημίας.

Την Κυριακή 18 Απριλίου 2021 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Νίκης Ιω.Γκελπενή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Αποστόλου Γ.Λιάτσου στο Κοιμητήριο Περιβολίου, λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Δημητρίου Β.Γκελπενή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Δημητρίου Β.Μακρή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Περιβολίου.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων