Διάφορα

Εδώ καταγράφονται πληροφορίες σχετικές με τη Διοίκηση της Κοινότητας Περιβολίου, τους Συλλόγους που λειτούργησαν κατά περιόδους και τους ανθρώπους που ευεργέτησαν το χωριό.

Τέλος αναφέρονται στοιχεία για την αποξηρανθείσα λίμνη Ξυνιάδος, η οποία ήταν και είναι συνδεδεμένη με τη ζωή και την οικονομική δράση των κατοίκων του Περιβολίου (και των άλλων παραλίμνιων χωριών).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων