Δήμος Μελιταίας

  • Ο Δήμος Μελιταίας σχηματίστηκε αρχικά με το Β.Δ. της 29ης Μαρτίου 1883 (ΦΕΚ 126) «Περί διαιρέσεως εις δήμους της κατά τον νομόν Λαρίσης επαρχίας Δομοκού και Φαρσάλων». Κατατάχτηκε στη Γ΄ τάξη με πληθυσμό 1.713 κατοίκους και έδρα την Αβαρίτσα. Η αρχική σύσταση ήταν: Αβαρίτσα (308), Χιαλιαδού (184), Νεοχώρι (210), Καραχασάν (24), Μαντασιά (253), Αλήφακα (73), Δραχανί (52), Δραμάλα (256), Παλαμάς (353). Μεταγενέστερα προστέθηκαν: Μακρολείβαδον, Μονή Αγίας Τριάδος Αβαρίτσης.
    • Με το Β.Δ. της 27ης Σεπτεμβρίου 1890 (ΦΕΚ 324) ο Δήμος Μελιταίας κατατάχτηκε στη Β΄ τάξη με πληθυσμό 2.414 κατοίκους.
      • Η σφραγίδα του Δήμου καθορίστηκε με το Β.Δ. της 19ης Αυγούστου 1883 (ΦΕΚ 340), όπου αναφέρεται: «… η σφραγίς του Δήμου Μελιταίας εν τω μέσω μεν μέλιτταν ορθήν με τας πτέρυγας αναπεπταμένας, κύκλωθεν δε τας λέξεις ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ». Η επιλογή έγινε ύστερα από γνωμοδότηση του αρχαιολόγου Π.Ευστρατιάδη, ενώ το δημοτικό συμβούλιο είχε προτείνει να τεθεί ως έμβλημα της σφραγίδας «ανήρ φέρων ελληνικήν ενδυμασίαν και όπλον καρυοφύλλι».

Ο πληθυσμός του Δήμου το έτος 1889 ήταν 2.414 κάτοικοι, το 1896 ήταν 3.458 κάτοικοι και  το 1907 ήταν 3.821 κάτοικοι.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων