Έκταση

Με την απελευθέρωση του χωριού το 1881 και την αποχώρηση των Τούρκων, ο αγάς της περιφέρειας πούλησε τα κτήματά του σε Έλληνες τσιφλικάδες. Η συνολική έκταση γης διαιρέθηκε σε εξήντα ψήφους (κάθε ψήφος είχε 80 στρέμματα). Στην περιοχή Περιβολίου αγοραστές ήταν οι Οικονόμου, Πανούτσος, Χατζής και Καραγκούνης (από τη Σπερχειάδα, κατείχε το «βαρκό») και αγόρασαν περίπου τη μισή έκταση. Την άλλη μισή αγόρασαν οι κάτοικοι του χωριού.

Σήμερα, σύμφωνα με τις απογραφές, η συνολική έκταση ανέρχεται σε 38.050 περίπου στρέμματα. Από αυτά το 1% περίπου καταλαμβάνει ο οικισμός, το 30% είναι καλλιεργήσιμη έκταση, το 31,50% βοσκότοποι, το 35,50% δασική έκταση και το υπόλοιπο αφορά λοιπές χρήσεις.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων